laga, lapp att laga med. Ex: "- Mor, kan du böda mina böjsor - Sätter ja en böda te på di gamle böjserna, så bler dom ju bara bödor!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar