Bidra med ditt ord och uttryck

flåsa. Ex: "Du bäftar ju som en hong."



Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson



Lägg till kommentar