mytologiskt väsen, som bodde i bäcken. Ex: "Gå ente ner te broen får då kan bäckamannen ta er!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar