hamltak, även halmhatt.



Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson



Lägg till kommentar