skånsk betäckning för landet norr om smålandsgränsen. Ex: "Gomidda, Per Jensen, hånt kan de stau De va ju oväntad o träffa de, fårr ja sporde igår ad du fared oppad. Di sa ad du skolle se om din tös som ble jutt där oppe i båskahied." (Ur "Mod nor" av Daniel Rydsjö)Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar