Bidra med ditt ord och uttryck

båda, varsla. Ex: "De båar te rajn, de tjocknar i nor!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar