person som spökar. Ex: "- Mor! Hör! De spögar på loftet! - De e bara ett bröspöge."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar