en mångd, en massa. Ex: "- Va där många på gilled - Ja, ett helt bröde."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar