"Hon va lajnt oppadifrau så de va såntdärna bjäbbed å konstit snack som di ha övanom skoböjden."
(av Daniel Rydsjö)Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar