binda, även sticka. Ex: "att binga håsor", att sticka strumpor.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar