magen, buken. Ex: "Man får ente mer au lusen än smällen au bellen"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar