passa up sig själv. Ex: "Nu står maden på bored så nu kan var å en behytta se säl!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar