barfota. Ex: "Mor! Nu e de nock sau varmt så vi kan springa barplatt!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson


Kommentarer  
Mycket välbekant ord, men som jag nog inte stött på sen ca 1970. Uttalet ”sau” av ordet ”så” tyder på nordöstra Skåne. Isf är vi ”landsmän”.
Lägg till kommentar