stöka till, skapa oordning. Ex: "Ungar, hållt opp me å ballfarja."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar