pressa ihop hö eller gräs genom att lägga sig i det. Ex: "Ligg nu ente där å bala ner gräset. ungar!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson


Lägg till kommentar