Bidra med ditt ord och uttryck

fumlig. Ex: "Du bär dej sau bagvändt ad!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson


Lägg till kommentar