det som inte duger något till. Ex:
"Når en har tåsked ska en harpa. Då bler där den goa säen, som kommer fram i drösen.
Så bler där de lätta o dållia som flyer tebaga. De e de som vi kallar får bagtag."
(av Daniel Rydsjö)Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson


Lägg till kommentar