Bidra med ditt ord och uttryck

De branta sluttningarna mot havet på Ven i Öresund. Ex: dikten "Flickan från Backafall" av Gabriel Jönsson.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson


Lägg till kommentar