Bidra med ditt ord och uttryck

avig, vrång. Ex: "Johan e ente te å snacka me på marenen. Då e han så vreg å avi."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson


Lägg till kommentar