död, försvunnen. Ex: "Per hade vad augauen en fillesex aur, ingan Karna jutte om sej"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson


Lägg till kommentar