göra arbetet färdigt. Ex: "Paugar! Nu tar vi ett tag te! De bler ingen mad förren arbetet e auasat."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson


Lägg till kommentar