upprörd, nervös. Ex: "Skrig ente sau fårbannat! Ja bler sau antererad."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson


Kommentarer  
Antedarrad , nervös och chockad på samma gång
Lägg till kommentar