skämd. Ex: "Mor, den här leverkorven faur vi slänga. Den smaugar ankommen."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson


Lägg till kommentar