värk. Ex: "Ja har en fasli vånne i näven å oppad armen."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar