hänga upp fläkt sill i ett tvättstreck eller flaggstångslina för vindtorkning. Ex: "Mor, nu har ja vinnad sill, så te midda ska vi ha fläkesill å päregröd å krösenamos."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar