skrika. Ex: "Han bårjade vefta me armarna å via de värsta han konne".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar