brynsten. Ex: "Han to sin lie å vasten å geck ud på rusticked å bårjade hogga".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar