Bidra med ditt ord och uttryck

en sak som är stark men som har en svag punkt.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar