förgäves, till ingen nytta. Ex: "De skolle ju va rent fårr gales, om en skolle gi ud alla di pängana te vangäres".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar