plats där en häst går runt och driver en hissanordning, hackelsemaskin el. dyl.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar