välla, rinna med kraft. Ex: "Ja, snacka konn'en! Oren redit vala au en, som när di häller sä au en påse."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar