Bidra med ditt ord och uttryck

opraktisk, bakvänd. Ex: "Den kan man ente ha ti nånting, han bär sej så tövligt åt". Tövlig = tovlig på jysk.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson. Tack för Jysk-tips till Sonny K.Lägg till kommentar