Bidra med ditt ord och uttryck

ligga på tvären vid fotändan i sängen.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar