leksakspistol bestående av en rak ståltrådsbit över vilken en "toll" av trä med genomborrning skjutes ner över en fjäder, vilken smäller tillbaka och avfyrar skottet, när hanen lossas.

Med rullebör och tollabössa var namnet på en 1920-tals revy med Edvard Persson på Hippodromteatern i Malmö.

Källa/ref: Skånsk-svensk ordlista, exemplifierad med skånska alldagsfraser, Åke Ohlmarks, Bok och Bild (1973/1969), och Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar