Bidra med ditt ord och uttryck

tvätta sig. Ex: "To daj i vinan, tös!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar