tillsagt. Ex: Förman i Vallåkra som under kriget hade hand om beredskapsarbetande betgallrande och tredskande gymnasister från Gossläroverket i Helsingborg:
"Tesagt e tesagt, å tesagt gäller!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar