förlägen, tyst. Ex: "När tösen sa te pågen, ad hon töckte han va grann, ble han taffs".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar