slå. Ex: "Oväret tudar udanför
rejned tadrar på ruda å dör
Mor rullar ner gardinen å tänner
stackale di som e ude å ränner.
(Ur "Kväll i stuan" av Nils Ludvig Olsson).Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar