mat som man kan "supa", dvs dricka, äta med sked, t ex soppor o. dyl.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar