en gammal skrivbok med invikta sidor där de stycken låg som man ville byta. Någon stans i boken fanns en "fälla" och där förlorade man det stycke man lagt i styckeboken. Ex: "Gau nu å hämta din styckebog så vi kan byta stycke!".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar