ett slags bakverk. Ex: "Ja skulle ha en studentare å för fem öre kagesmulor."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar