jokern i kortleken. Ex: "Han vinner allti! Han har nock Stredeper i rockarmen."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar