brännvinsglas. Ex: "Tror du ente ja ser at du har sypped Stolpaglased e ju kvar på bored."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar