ett alldeles utmärkt ord att begagna om vad snön har för sig när den yr och virvlar omkring och får vägarna att fyka igen dvs bli ofarbara, något som lätt händer i de skånska slättbygderna. Ordet är allmännordiskt men förekommer i modern svenska bara dialektalt. Till verbet är bildat ett mycket användbart men tyvärr utdött ord fökebud, som betyder sladder, skvaller. "Hvar annor natt komma fökebodh om Sathans snapphahnerne", skriver en indignerad svensk 1678.

text Bengt PampKälla/ref: Skånska orter och ord (Corona 1988) av Bengt PampLägg till kommentar