När man lade halmtak lade man ett sti åt gången, en ca två meter bred bit av taket från taklägget till taknocken. Ex: "Flötta stien så hinner vi itt sti te ida".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar