stensättning med kullersten. Ex:
"Ja, snacked de går, ja snacked de går
ja, snacked går på lejed.
Ja snacked de går i stuerna, på gador å stenor.
(Ur "Sladderpolka")Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar