handtagen på en rullebör eller liten kvarsittande stjälk på t ex ett lingon.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar