bjälke som skilde köksdelen från själva stugan. Tiggare och andra "stackale" fick inte komma in längre än till denna bjälke.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar