väderkvarn där hela kvarnen vrids efter vinden. En fast väderkvarn med oftast murad sten i grunden kallas holländaremölla.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar