smuts, skräp. Ex: "Dom har de så snafsigt hemma!" jmfr da.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar